5 Eylül 2017

Laravel-Vue ikilisinde dil dosyası problemi

ile hasan

Laravel-Vue ikilisini ne kadar övsem az. O nedenle bu kısmı es geçip yaşadığım dil sorununu nasıl aştığımı anlatmak istiyorum.

Laravel’de blade template kullananlar çok dilli bir projeyle ilgileniyorsa lang() veya daha sade haliyle __() fonksiyonunu biliyordur. Kısaca anlatalım. resources/lang klasörü altında “tr”, “en” gibi dil klasörleri oluşturup bunların içine ayrı ayrı kullanabileceğimiz dil dosyaları oluşturuyoruz. Örneğin resources/lang/en/menu.php dosyasının içeriği şu şekilde oluyor.

<?php
return [
'dashboard'=>'Dashboard',   
'system' => 'System', 
'customers'=>'Customers'
];

Bu içeriği şu şekilde çağırıyoruz.

{{ __('menu.dashboard') }}
//veya
@lang('menu.dashboard')

PHP’de işler böyle.. Peki Vue kullandığımızda artık iş PHP’den çıktığı için Javascript’le başbaşa kalıyoruz. O zaman bu dil dosyalarını nasıl kullanabiliriz?

Bunun için çeşitli yaklaşımlar mevcut ancak ben bugün şunu deneyip kullandım. Gayet sade bir çözüm olduğunu düşünüyorum.

var appMenu = new Vue({
      el: '#app-menu',
      data: {
        menuitems:{!! $menuitems !!}},
        lang:{
          menu:{!! json_encode(__('menu')) !!},
          something:{!! json_encode(__('something')) !!}
        }
      },
      methods:{
        __:function(key)
        {

          if (key.match(/\./))
          {
            var str = key.split(".")

            if (typeof this.lang[str[0]] !== "undefined" && typeof this.lang[str[0]][str[1]] !== "undefined")
              return this.lang[str[0]][str[1]]
            else
              return key

          }
          else
            return key;

        }
      }
    });

Kullanımına örnek olarak;

<li v-for="item in menuitems">
@{{__(item.name)}}
</li>

Böylece Blade template’ine çok benzer bir şekilde __() fonksiyonu ile translate yapabiliriz. Bu fonksiyonu her Vue nesnesine tekrar tekrar yazmamak için Mixins yapısı kullanılabilir sanıyorum. Kısaca araştırdım ama uygulamadım. Vue’ya henüz o kadar hakim değilim. Ayrıca bana tek bir yerde bu şekilde kullanmak lazım olduğu için mixins’e ihtiyaç duymadım. İlgilisi bakabilir.