5 Mayıs 2014

MySQL için strip_tags() fonksiyonu

ile hasan

PHP’de kullandığımız strip_tags() fonksiyonu parametre olarak aldığı metindeki tüm HTML taglarını ortadan kaldırıp sadece metin bilgisinin kalmasını sağlıyordu. Bu fonksiyona MySQL’de de ihtiyaç duyduğunuz oldu mu? Benim oldu. Buyrun burdan yakın efendim:

 delimiter ;;
CREATE  FUNCTION strip_tags2(str text) RETURNS text CHARSET utf8
BEGIN
    DECLARE start, end INT DEFAULT 1;
    LOOP
        SET start = LOCATE("<", str, start);
        IF (!start) THEN RETURN str; END IF;
        SET end = LOCATE(">", str, start);
        IF (!end) THEN SET end = start; END IF;
        SET str = INSERT(str, start, end - start + 1, "");
    END LOOP;
END
 ;;
delimiter ;