15 Haziran 2013

Objective-C’de Mail Gönderme Modal’ı Kullanmak

ile hasan

Bazı uygulamalarda gördüğümüz mail gönderme modalını hazırlamak çok basitmiş. Evvela projeye  MessageUI.framework framework’ünü eklemek gerekiyor.  Sonra mail modalını kullanacağımız ekranın OrnekViewController.h dosyasında aşağıdaki dosyaları yüklemek ve  ayrıca mail gönderme işlemleri ile ilgili delegate fonksiyonlarını da bu class’da kullanabilmek için MFMailComposeViewControllerDelegate ifadesini kullanmak gerekiyor.

#import <UIKit/UIKit.h>
#import <MessageUI/MessageUI.h>
#import <MessageUI/MFMailComposeViewController.h>

@interface OrnekViewController : UIViewController<MFMailComposeViewControllerDelegate>{

}
@end

Daha sonra OrnekViewController.m dosyasında şu iki fonksiyonu kullanmak yeterli..

- (IBAction)actionEmailComposer{

  if ([MFMailComposeViewController canSendMail])
  {
    MFMailComposeViewController *mailViewController = [[MFMailComposeViewController alloc] init];
    mailViewController.mailComposeDelegate = self;
    [mailViewController setSubject:@"Mail Konusu"];
    [mailViewController setMessageBody:@"mesaj" isHTML:NO];

    [self presentViewController:mailViewController animated:YES completion:nil];
  }
  else {
    NSLog(@"Mail gonderilemiyor");
  }
}

-(void)mailComposeController:(MFMailComposeViewController*)controller didFinishWithResult:(MFMailComposeResult)result error:(NSError*)error{
  [self dismissViewControllerAnimated:YES completion:nil];
}

actionEmailComposer fonksiyonunu herhangi bir butona vs atamak fonksiyonun çalışması için yeterli.

Screen Shot 2013-06-15 at 12.22.01 AM