22 Ağustos 2010

iPhone Uygulamanızda Status Barı Siyaha Çevirmek

ile hasan

Eğer siz de benim gibi bunu görsel arayüzden beceremiyorsanız AppDelegate.m dosyasındaki applicationDidFinishLaunching fonksiyonunun içine şu koyu renkle yazılmış ifadeyi ekleyin:

-(void)applicationDidFinishLaunching:(UIApplication *)application{
[application setStatusBarStyle:UIStatusBarStyleBlackOpaque];

}

Diğer bir yol ise, projenizdeki ProjeAdi-Info.plist dosyasına şu satırları eklemek:

<key>UIStatusBarStyle</key>
<string>UIStatusBarStyleOpaqueBlack</string>