24 Nisan 2010

MacPorts ile MySQL kurulumu

ile hasan

Bir önceki yazımızda MacPorts kullanarak MySQL ve PostgreSQL destekli bir Apache2-PHP5 kurulumu gerçekleştirmiştik. Bu yazımızda ise MacPorts ile MySQL kurulumunu öğreneceğiz. Öğreneceğiz diyorum çünkü ben de bu işlemleri henüz yeni kurduğum macos üzerinde ilk defa yapıyorum. Hazır yapmışken bir yere kaydedeyim de ileride tekrar nasıl yaptığımı hatırlamak kolay olsun istedim. BT Hayat’a da yeni bir yazı çıkmış oldu böylece..

MacPorts ile MySQL’i kurmak zaten iki satırlık bir iş:

#sudo port install mysql5
#sudo port install mysql5-server

MySQL’in başlangıc veritabanlarını oluşturalım:

# sudo /opt/local/lib/mysql5/bin/mysql_install_db –user=mysql


MySQL’in sistem açıldığında otomatik başlaması için şu komutu bir kere yazmamız yeterli:

sh-3.2# sudo launchctl load -w /Library/LaunchDaemons/org.macports.mysql5.plist

MySQL’i kendi isteğimizle başlatıp durdurabilmek için profile dosyamızda bir alias tanımlayalım:

# vi ~/.profile
alias mysqlstart=’sudo /opt/local/bin/mysqld_safe5 &’
alias mysqlstop=’/opt/local/bin/mysqladmin5 -u root -p shutdown’

Profile dosyamızı yeniden yüklemek için şu komutu verin:

# source ~/.profile

Şimdi komut satırından Mysql’i başlatabiliriz.

# mysqlstart

Eğer ‘error: ‘Can’t connect to local MySQL server through socket ‘/opt/local/var/run/mysql5/mysqld.sock’ (2)” şeklinde bir hata alırsak -ki benim denememde oldu- şu işlemleri uygulayın:

# sudo mkdir /opt/local/var/run
# sudo chmod g+w /opt/local/var/run
# sudo mkdir /opt/local/var/run/mysql5
# sudo chown mysql /opt/local/var/run/mysql5

Şimdi sistemin çalışıp çalışmadığını test edelim:

# mysqladmin5 -u root -p ping
Enter password:
mysqld is alive

Eğer ‘mysql is alive’ mesajını alıyorsak veritabanımız çalışıyor demektir.

Mysql’in root şifresini değiştirmek için gereken komutu yazalım:

# mysqladmin5 -u root password parola

Şimdi komut satırından Mysql’e bağlanalım:

# mysql5 -u root -p
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 4
Server version: 5.1.45 Source distribution

Type ‘help;’ or ‘\h’ for help. Type ‘\c’ to clear the current input statement.

mysql>

Evet veritabanımız herşeyiyle hazırdır..

NOT: Bu yazıda http://2tbsp.com/content/install_and_configure_mysql_5_macports adresinden faydalanılmıştır.