summerize

Kendime Not

Javascript ile textbox’lardaki verileri toplama çıkarma

Son yarım saatimi bir kaç satır javascript koda harcadım. Html olarak elinizde bulunan değerleri javascript ile toplamak isterseniz 2+2’nin 4 değil 22 ettiğine pek çok kere şahit olursunuz. Bu durumu düzeltmek için şöyle yapmak en kestirme yol gibi görünüyor. Not: jQuery kullanılmıştır. var a=$(“#sayi1”).val(); var b=$(“#sayi2”).val(); var toplam=+a + +b; var fark=+a – +b;

Read More